• ЕИК/ПИК:121417119
 • Дейност: Търговец
 • Местоположение:София
 • Име на фирмата на латиница: DORI-LUX
 • Адрес в Sellers.bg:zagzodiak.sellers.bg
 • Категория:Интернет търговия, каталожна търговия, дистрибуция
 • Адрес:гр. София, бул. Възкресение 13
 • Телефон:+35929574295
 • Уеб сайт:https://zagzodiak.com/
 • E-mail:office@dorilux.com

Дори Лукс ООД
 • Град: София
 • Адрес: гр. София, бул. Възкресение 13
 • Телефон/и: +35929574295,
 • Уеб сайт: https://zagzodiak.com/
 • E-mail: office@dorilux.com
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: office@dorilux.com

Kauzi.bg logo